Olycksfallsförsäkring för barn - Få en bra offert för olycksfallsförsäkring för barn

När man får barn får omsorg och kärlek en helt ny innebörd. Du vill inte att något ska hända dina barn. Därför bör föräldrarna se till att deras barn omfattas av nödvändiga försäkringar. När man talar om olycksfallsförsäkring är det många föräldrar som inte vet att deras barn inte nödvändigtvis omfattas av föräldrarnas olycksfallsförsäkring. Det varierar från företag till företag om ditt barn omfattas av din olycksfallsförsäkring och hur länge. Det innebär att du kan behöva teckna en separat olycksfallsförsäkring för ditt barn. För närvarande är ditt barn inte heller försäkrad via skolan eller institutionen. Det är särskilt viktigt att meddela försäkringsbolaget att du har fått barn, eftersom man aldrig kan vara beredd på det värsta scenariot.

 

Få en prisjämförelse för olycksfallsförsäkring för ditt barn här

 

 

Innehållsförteckning

Ta reda på vad ditt barns olycksfallsförsäkring täcker.

Flera försäkringsbolag har olika typer av olycksfallsförsäkringar, t.ex. traditionell och utökad olycksfallsförsäkring. Du bör därför vara särskilt uppmärksam på vad olycksfallsförsäkringen för ditt barn täcker, så att ditt barn är helt täckt om det oväntade skulle hända. Det är också viktigt att veta hur länge olycksfallsförsäkringen för ditt barn gäller när den väl är tecknad. En olycksfallsförsäkring för barn täcker bland annat om ditt barn drabbas av bestående skador efter en olycka och kan också täcka behandlingskostnader som fysioterapi eller kiropraktik. Barnolycksfallsförsäkringen täcker ditt barn tills det fyller 18 år. Därefter tecknas en normal olycksfallsförsäkring för vuxna.

 

Här är en förteckning över försäkringsbolag där du kan teckna en olycksfallsförsäkring för ditt barn. Flera försäkringsbolag erbjuder förmånliga erbjudanden om du till exempel samlar ihop flera försäkringar. Det kan vara särskilt fördelaktigt att utreda ytterligare för att spara både tid och pengar.

 

 

GF Försäkring

På GF Insurance har barnen alltid ett utökat skydd som täcker dygnet runt. Barnens olycksfallsförsäkring täcker tandskador, hjälp vid olyckor som kiropraktor, fysioterapeut eller psykolog samt ersättning för bestående skador på minst 1 000 euro. 5 % av hushållsskador. Det är också möjligt att utöka försäkringen med ett sjukförsäkringsskydd för barn, som omfattar kritisk sjukdom, permanent skada till följd av allvarlig sjukdom och dödsfallsersättning. Det är även möjligt att komplettera försäkringen med kategorin farlig sport. Läs mer om olycksfallsförsäkring för barn från GF här.

Läs också:   Svarta veckan 2018

 

Nykredit Försäkring

Nykredit har en försäkring som heter "Critical illness child" med ett försäkringsbelopp på 120 000 euro. Det innebär att om ditt barn drabbas av en kritisk sjukdom som omfattas av försäkringen kan du få ekonomisk hjälp. Du kan läsa mer om olycksfallsförsäkring för barn på Nykredits webbplats. här.

 

 

Ok Försäkring

Med OK Forsikring är ditt barn under 3 år kostnadsfritt täckt av din olycksfallsförsäkring. På samma sätt har barn under 18 år ett utökat skydd i sin olycksfallsförsäkring hela dagen. Du kan läsa mer om olycksfallsförsäkringar för barn på OK Försäkrings webbplats. här.

 

Pensam Försäkring

Hos Pensam omfattas ditt barn under 2 år gratis av din olycksfallsförsäkring. Därefter erbjuder Pensam en olycksfallsförsäkring för barn som du kan teckna tillsammans med din egen olycksfallsförsäkring. De erbjuder sig att försäkra alla barn i hushållet dygnet runt för priset av ett barn. På samma sätt omfattas barn gratis av försäkringsskydd för "farliga sporter", men det finns möjlighet att köpa ett skydd för tandskador. Läs mer om olycksfallsförsäkring för barn med Pensam här.

 

Topdanmark

Topdanmark har en barnolycksfallsförsäkring där de erbjuder skydd för ditt barn upp till 18 år. Här erbjuder de gratis försäkring för det tredje barnet. Försäkringen omfattar fysisk idrott, vridskador, syn- och hörselskador på grund av sjukdom, tandskador, skador till följd av hjärnhinneinflammation och kostnader för behandling efter en olycka. Ytterligare skydd kan köpas för farliga sporter. Du kan läsa mer om Topdanmarks barnolycksfallsförsäkring här.

 

Tryg

Tryg erbjuder 3 olika typer av försäkringsstorlekar. Tryg barn Minimum som täcker permanent skada, sport, sjukvårdskostnader, tandvård, begravningskostnader och transportkostnader. Tryg barn Grundläggande är en förlängning och täcker därmed både olycksfall och allvarlig sjukdom. Tryg barn Super är därför det totala paketet, som omfattar olycksfalls-, sjuk- och hälsovårdsförsäkring. Läs mer om olycksfallsförsäkring för barn hos Tryg här.

 

 

VARDIA

Hos Vardia kan du teckna en olycksfallsförsäkring för barn som täcker dig dygnet runt, även när du är på jobbet. Försäkringen upphör dock när barnet fyller 18 år. Läs mer om olycksfallsförsäkring med Vardia här.

Läs också:   Cyber Monday 2018 - Spara pengar på Cyber Monday-erbjudanden

 

Alka

Alka erbjuder en olycksfallsförsäkring för barn som täcker dygnet runt. Försäkringen täcker permanenta skador, ekonomiska kostnader till exempel i samband med rehabilitering eller tandskador. Du kan läsa mer om Alkas olycksfallsförsäkring för barn här.

 

 

Alm Brand

På Alm Brand kan du teckna en olycksfallsförsäkring för barn tillsammans med din egen försäkring. Barnet är skyddat dygnet runt, men kan även utökas till att omfatta fritidsaktiviteter. Alla barn i hushållet omfattas av samma pris, men det innebär att du själv omfattas av en olycksfallsförsäkring.

Alm Brand har till och med en försäkring som heter "Baby on the way", som är tillgänglig som Grundläggande eller . expanderad. Den omfattar sjukhusvistelse, förlossningsskador, postnatal depression och vissa sjukdomar hos det nyfödda barnet. Försäkringen gäller från den 23:e graviditetsveckan till dess att barnet är 6 månader gammalt. Läs mer om försäkringen på Alm Brand här.

 

Aros Försäkring

Aros erbjuder ett barnskydd som tillägg till barnets olycksfallsförsäkring, som täcker vissa kritiska sjukdomar, ersättning för skador vid sjukdom och dödsolyckor. Barnförsäkringen har upprättats i samarbete med AP Pension och tecknas tillsammans med en olycksfallsförsäkring från Aros. Läs mer om Aros barnolycksfallsförsäkring här.

 

CODAN

På Codan är det möjligt att få en Grundläggande och Utökad olycksfallsförsäkring för barn. Codan Child Grundläggande täcker rehabilitering, krisstöd, invaliditetsskydd och dödsfall. Av Codan Child Utökad Det finns också ett försäkringsskydd för kritisk sjukdom, dagersättning och engångsbelopp vid olyckor och sjukdomar med en svårighetsgrad över 40%. Det går att köpa tandskadeskydd, tilläggsersättning, omedelbar ersättning och skydd för farliga sporter. Du kan läsa mer om Cedan's olycksfallsförsäkring för barn här.

 

 

FOMO Försäkring

Fomo Insurance erbjuder Barn Minsta antal barn försäkring gratis under barnets första år. Efter det är det ett fast månadspris. Försäkringen täcker dig om du råkar ut för en olycka. Fomo Insurance har också Barns grund som täcker både olycksfall och allvarlig sjukdom, och Barn Super som också omfattar en bra sjukförsäkring. Det är också möjligt att teckna valfria försäkringar, t.ex. straffskadestånd vid benbrott, utökad assistans vid olycksfall, tuggskador och ett förhöjt engångsbelopp vid sjukdom.

Läs också:   Låt dina barn leka med ekonomin

 

 

GF Försäkring

På GF Insurance har barnen alltid ett utökat skydd som täcker dygnet runt. Barnens olycksfallsförsäkring täcker tandskador, hjälp vid olyckor som kiropraktor, fysioterapeut eller psykolog samt ersättning för bestående skador på minst 1 000 euro. 5 % av hushållsskador. Det är också möjligt att utöka försäkringen med ett sjukförsäkringsskydd för barn, som omfattar kritisk sjukdom, permanent skada till följd av allvarlig sjukdom och dödsfallsersättning. Det är även möjligt att komplettera försäkringen med kategorin farlig sport. Läs mer om olycksfallsförsäkring för barn från GF här.

 

 

Gjensidsige Försäkring

Gjensidige erbjuder gratis medförsäkring på föräldrarnas olycksfallsförsäkring tills barnet är 2 år. Försäkringen täcker dygnet runt. De har en olycksfallsförsäkring för barn som heter Mén+, som täcker allt från tandskador, sjukvårdskostnader, permanenta skador från 5%, skidskador, alla typer av sport, mopedkörning, dödsfall, skador efter sjukdom, transportkostnader, svimning och värmeslag. Det finns också Accident Extra, som ger extra ersättning för sjukhusvistelse, rengöring, skador på kläder, skador på glasögon, olycksfall omedelbart, olycksfall vid sjukdom och kritisk sjukdom. Du kan läsa mer om olycksfallsförsäkringen för barn på Gjensidige. här.

 

 

Få en kostnadsfri offert för olycksfallsförsäkring för ditt barn här

 

När du tecknar en olycksfallsförsäkring för ditt barn är det bästa sättet att få flera olika erbjudanden om olycksfallsförsäkring. Det innebär att du kan jämföra priserna på de olika erbjudandena och på så sätt få en bättre överblick över pris och täckning. Samtidigt är ett försäkringserbjudande skräddarsytt för dig och din familj utifrån era behov, och därför är det klokt att söka efter olika erbjudanden att jämföra med. För att göra det enkelt och smidigt för dig att teckna en olycksfallsförsäkring för ditt barn kan du få kostnadsfria offerter för olycksfallsförsäkringar på länken nedan. Fyll i de viktigaste uppgifterna och du kommer att bli kontaktad när en prisjämförelse är klar för dig från de olika försäkringsbolagen.