Barnets syn - Utveckling av synen

Ditt barn genomgår en fantastisk utveckling under de första levnadsåren. Alla barn är olika i sin utveckling, även inom samma syskonskara. Vissa barn blir snabbare motoriskt stabila och andra barn lär sig språket snabbare. Ett nyfött barn använder alla sina sinnen från början. De kan se, höra, känna och har ett fint luktsinne. Även om barnet använder alla sina sinnen från början, utvecklas synen kontinuerligt i takt med att barnet växer.

Vi ger dig en inblick i hur barn ser under de första levnadsåren tills synen är ordentligt utvecklad. Den är baserad på hur en nyfödd, en baby och ett litet barn ser. Läs nedan om du vill veta mer om utvecklingen av barnets synförmåga.

Den första ögonkontakten - Hur en nyfödd ser

Under de första timmarna efter födseln, när de första starka banden bildas, kan en nyfödd se långt, djupt och tydligt. När det nyfödda barnet vaknar efter den första sömnperioden är den första tydliga synen borta och det nyfödda barnet kan bara se 20-40 cm framåt. Detta är avståndet mellan mamman och barnet när barnet ammas. Här är den första tiden mycket viktig och barnet är beroende av den djupa kontakten med mamman genom den första ögonkontakten. Det naturligaste för barnet är att se kontraster, eftersom en nyfödd till en början bara kan se svart och vitt. Detta innebär också att barnets syn är mycket suddig och ljuskänslig. Under de första veckorna vidgas pupillerna och barnet ser tydligare ljus- och mörktoner. Förmågan att fokusera på något särskilt utvecklas gradvis. När barnet är ungefär en månad gammalt är det möjligt att fokusera kortfattat på föremål som kan vara upp till en meter bort. Efter de första månaderna börjar barnet se färger och former, vanligtvis gult och rött först, eftersom det är färger som står i kontrast till svart och vitt. På samma sätt kan barnet följa olika föremål när de rör sig.

Läs också:   Avvänjning av nappen - När ska man avvänja nappen?

De många färgerna - Hur ett barn ser

När barnet är ungefär 4 månader gammalt har färgseendet utvecklats och det är möjligt för barnet att urskilja hela färgspektrumet. Färgförståelsen kommer gradvis, eftersom det för barnet handlar om att kunna se och uppfatta olika färgnyanser. Sedan kommer förmågan att sortera, matcha och sätta ord på de olika färgerna. Detta tar tid och sker under barnets olika utvecklingsstadier.

Hjälp till färgförståelse på väg - Hur ett litet barn ser

När ditt barn fyller 2 år samarbetar ögon, händer och kropp för att hitta saker som har samma färg och form. Småbarn lär sig substantiv före adjektiv, och därför kan det vara svårt för ditt barn att välja favoritfärg på en viss leksak. Du kan hjälpa till med färgförståelsen genom att tala om och visa att färger är olika. Eller så kan du göra det hela till en lek och ta fram målarboken och måla olika saker. Redan förskolebarn kan ha svårt att uttrycka sig i färg, eftersom begreppet färg är mycket abstrakt. Barnet kan lätt plocka upp alla röda bollar, men kan komma att säga gult om dem i stället. Detta är helt enkelt en fråga om barnets språkutveckling, som föräldrarna naturligtvis kan hjälpa till att rätta till i lugn och ro. Barns syn utvecklas faktiskt fram till ungefär 7 års ålder. Det handlar om förmågan att fokusera, följa objekt och uppfatta djup.

Läs också:   BLW-metoden